© 2023 by SMALL BRAND. Proudly created with Wix.com

                                           Root Tattoo ©

Türkce ᛎ

Why is this different from having a modern tattoo?

Firstly, they are unique to each soul. Tattoos are practiced with subconsciousness activations, mindfulness meditation, and crystals. These sessions provide spiritual awakening and enlightenment. A mark from our enlightenment.

 These tattoos are much deeper than the art you see from the surface nowadays.

What are the benefits?

Root tattoos are mostly a reminder of our session, your inner journey.

 

You are to have the opportunity to experience many things in the Meditation and inner journey before Root tattoo. Most importantly, you can raise your energy and awareness by recognizing yourself. You will have the opportunity to live your own beautiful light by removing the obstacles of karma, negative energies, obstacles in your life, in your work, in your relationship, in your happiness.…

What techniques are used?

Mindfulness,

reiki,

light healing,

Light language,

primordial voices meditation,

Pranayama - Breathwork techniques,

Read / cleanse aura,

Theta Healing® Meditation,

Theta subliminal healing,

crystal healing,

Frequency cleansing.

 

modern bir dövme yaptirmaktan niye daha farklı?

Ilk olarak bu dövmeler gelen her ruh için benzersizdir. Dövmeler hafif bilinçalti aktivasyonlari, kristaller,  meditasyon eşliğinde uygulanır. Seanslar, spirituel olarak uyanmanizi ve aydinlanmanizi saglar.

Aydınlanmamizdan kalan bir iz/hatirlatma olur.

Bu dövmeler, günümüzde gördüğünüz sanattan çok daha derindir. 

Yararları nedir?

Root Tattoo çoğunlukla seansimizin, içsel yolculugunuzun bir hatırlatıcısıdır.

Root Tattoo'dan önce yapilan meditasyon ve içsel yolculukta birçok şeyi deneyimleme imkanına sahip olmaktasınız. En önemlisi kendinizi tanıyarak enerjinizi ve farkındalığınızı yükseltebilirsiniz. Karmaların, negatif enerjilerin, hayatınızda, işinizde, ilişkinizde, mutluluğunuzda sebep oldukları engelleri, şanssızlıkları kaldırarak kendi güzel ışığınızı yaşama fırsatı bulacaksınız…

Hangi teknikler kullanilir?

Farkindalik,

reiki,

işik şifasi,

işik dili,

Primordiyal Sesler Meditasyonu,

Pranayama - Kadim Nefes Teknikleri,

Aura okuma / aura temizleme,

Theta Healing ® meditasyonu,

Theta bilinçalti şifalandirma,

kristal ile şifalandirma,

Frekans temizleme.